Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget arbejder på at fremme udvikling inden for videre- og efteruddannelsen. Du kan læse mere i udvalgets kommissorium nedenfor.

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2007). Nuværende medlemmer er:

Carsten Albek, formand (2018)

Lars Kjærsgaard (2013)

Jacob Kuhn (2018)

Marguerite Ellekvist (2018)

Tre YL‐repræsentanter, en fra hver region:

Steffen Kløve Albæk Pedersen (Syd 2016)

Camilla Strøm (2014) (Øst 2014)

Anne-Sofie Lynnerup (Nord 2018)

Anders Skjelsager (suppleant) (2018)

Faste medlemmer:

Tre postgraduade kliniske lektorer: Helle Thy Østergaard/Rikke Borre Jacobsen, Helle Nibro

Hovedkursusleder: Doris Østergaard

UEMS‐repræsentant: Helle Thy Østergaard ikke på valg (2011 + 2015)

79 KB DUU kommissorium V 2019