Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget arbejder på at fremme udvikling inden for videre- og efteruddannelsen. Du kan læse mere i udvalgets kommissorium nedenfor.

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2007). Nuværende medlemmer er:

Anne Cathrine Haug, konst. formand (2019)

Carsten Albek, tidl. formand (2018)

Jacob Kuhn (2018)

Marguerite Ellekvist (2018)

Tre YL‐repræsentanter, en fra hver region:

Mette Vinther Riber (Syd 2019)

Ebbe Bessmann (Øst 2019)

Anne-Sofie Lynnerup (Nord 2018)

Anders Skjelsager (suppleant) (2018)

Obligate medlemmer:

Tre postgraduade kliniske lektorer: Helle Thy Østergaard/Rikke Borre Jacobsen, Helle Nibro

Hovedkursusleder: Rikke Borre Jacobsen

UEMS‐repræsentant: Helle Thy Østergaard (2011 + 2015 + 2019)

79 KB DUU kommissorium V 2019