Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget arbejder på at fremme udvikling inden for videre- og efteruddannelsen. Du kan læse mere i udvalgets kommissorium nedenfor.

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2007). Nuværende medlemmer er:

Rikke Borre Jakobsen, formand (2014)

Lars Kærgård (2013)

Pernille Lennart (2014)

Carsten Albek (2014)

Tre YL‐repræsentanter, en fra hver region:

Steffen Kløve Albæk Pedersen (Syd 2016)

Camilla Strøm (2014) (Øst 2014)

Anne Cathrine Haug (Nord 2014)

Anne-Sofie H. Lynnerup (suppleant) (2017)

Faste medlemmer:

Tre postgraduade kliniske lektorer: Helle Thy Østergaard/Rikke Borre Jacobsen, Vibeke von Westphal, Helle Nibro

Hovedkursusleder: Doris Østergaard

UEMS‐repræsentant: Helle Thy Østergaard ikke på valg (2011 + 2015)

28 KB DUU kommissorium 2017