Om DASAIM

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Sekretariat v/ Tina Calundann
Rigshospitalet c/o HovedOrtoCentret
Afdeling for Bedøvelse, Operation og Opvågning
TraumeCenter og Akutmodtagelse
Inge Lehmanns Vej 6, opgang 6, afsnit 6011
2100 København Ø

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) er et af de største videnskabelige selskaber i Danmark. Selskabets formål er, at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af Selskabets discipliner samt yde rådgivning i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål.

Som ordinære medlemmer kan optages læger, der har dansk autorisation til at virke som læge og, som har vist selskabets discipliner speciel interesse. Ved indmeldelse i DASAIM opnås samtidig medlemskab af The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, SSAI og elektronisk abonnement på Acta Anaesthesiologica Scandinavica.
DASAIM og FYA er to selvstændige foreninger, der kræver hver sit medlemskab.

Medlemskab koster kr. 1.510,- for speciallæger og kr. 1.160,- for ikke-speciallæger.

Abonnement på Acta Anaesthesiologica Scandinavica

Dit abonnement på bladet er elektronisk.

Om dasaim.dk

Sidens opbygning

Når du klikker ind på dasaim.dk, finder du de seneste nyheder, Ved at klikke på fanen “Nyheder”, kan du se alle de nyheder og indlæg der har aktualitet samt øvrige indlæg. Vi tilstræber os på at holde dig opdateret med relevante mødedatoer, tilmeldingsfrister m.v. via kalenderen.

Bemærk, at det kun er startdatoen ved flerdagsarrangementer, som fremgår af kalenderforsiden. Du skal klikke på begivenheden for at få alle datoer!

Indlæg til hjemmesiden

Mailes til redaktoer@dasaim.dk som tekstfil. Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- eller Word-format.

Billeder modtages som jpg-filer og må ikke være sat ind i Word, Powerpoint eller lignende.