Om DASAIM

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Sekretariat v/ Tina Calundann
Rigshospitalet
AN-OP, HOC 4231
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) er et af de største videnskabelige selskaber i Danmark. Selskabets formål er, at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af Selskabets discipliner samt yde rådgivning i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål.

Som ordinære medlemmer kan optages læger, der har dansk autorisation til at virke som læge og, som har vist selskabets discipliner speciel interesse. Ved indmeldelse i DASAIM opnås samtidig medlemskab af The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, SSAI og abonnement på Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

Medlemskab koster kr. 1.510,- for speciallæger og kr. 1.160,- for ikke-speciallæger.

Der arbejdes i øjeblikket på at få etableret et nyt online indmeldelses- og betalingssystem på dasaim.dk

Ved indmeldelse betales kontingent fra det kvartal, hvor man melder sig ind. Sker indmeldelse efter første kvartal reduceres årskontingentet tilsvarende. Såfremt medlemskab ikke godkendes ved den førstkommende årlige generalforsamling, refunderes det indbetalte beløb.

 

Abonnement på Acta Anaesthesiologica Scandinavica

Dit abonnement på bladet er elektronisk. Du kan læse om registrering og abonnement her:

Abonnement på Acta

Om dasaim.dk

Sidens opbygning

Når du klikker ind på dasaim.dk, finder du de seneste nyheder, Ved at klikke på fanen “Nyheder”, kan du se alle de nyheder og indlæg der har aktualitet samt øvrige indlæg. Vi tilstræber os på at holde dig opdateret med relevante mødedatoer, tilmeldingsfrister m.v. via kalenderen.

BEMÆRK, at det kun er startdatoen ved flerdagsarrangementer, som fremgår af kalenderforsiden. Du skal klikke på begivenheden for at få alle datoer!

Hvis du ønsker at vende tilbage til forsiden, kan du klikke på DASAIMs logo i toppen af siden. Dette er særligt bekvemt hvis du bruger smartphone.

Indlæg til hjemmesiden

Mailes til redaktoer@dasaim.dk som tekstfil. Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- eller Word-format.

Billeder modtages som jpg-filer. Billederne bliver desværre lagt op i et fast format, så det er ikke sikkert at billedets originalformat bevares! Billeder og illustrationer må ikke være sat ind i Word, Powerpoint eller lignende.