Udvalget for Intensiv Medicin (UFIM)

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). Nuværende medlemmer er:

Christoffer Sølling, formand, (2022)
Nicolai Haase (2022)
Klaus Tjelle Kristiansen (2017)
Thomas Pasgaard (2020)
Robert Winding (DSIT 2018)
Helle Scharling (DSIT 2022)
Thomas Strøm (DSIT 2018)
Ulrik Skram (DSIT 2019)
Meike Tomesch (SSAI)
Lene Russell (ESICM)Christoffer Grant Sølling, formand (2022), Ledende overlæge for Intensiv, Ph.d., EDIC, Forskningsansvarlig overlæge, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg


Nicolai R S Haase (2022), Teamansvarlig overlæge, Ph.D., EDIC, afdeling for Intensiv Behandling 4131, Rigshospitalet – Copenhagen University Hospital


Thomas Pasgaard (2022), overlæge, EDIC, Intensiv Øst, Aarhus Universitetshospital


Robert Winding (2018), Ledende overlæge, EDIC, SSAI, Intensivbehandlingsafsnit Gødstrup, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup


Helle Scharling Pedersen (2022), overlæge EDIC, SSAI IC, MPQM, Anæstesiologisk afd. SUH Køge


Thomas Strøm (2018), overlæge, Ph.d, Multidisciplinære Intensive Terapiafsnit OUH, Klinisk Professor, Bedøvelse og Intensiv, Sygehus Sønderjylland


Ulrik Skram (2019), overlæge, EDIC, Anæstesiologisk afdeling, Nordsjællands Hospital


Meike Tomesch Behzadi (SSAI), overlæge Thorax-Intensivt afsnit, Aalborg universitetshospital, Leder af den danske kursus i SSAI-AEP Intensive Care Medicine


Lene Russell (ESICM), Afsnitsansvarlig overlæge, Intensiv afd., MD, PhD, Gentofte Hospital. Klinisk lektor og ambassadør for internationale studier, Københavns Universitet, ESICM National respresentative Denmark

 

Klaus Tjelle Kristiansen (2017), overlæge, Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital

 

 

92 KB Komissorium UFIM 2023