Smerteudvalget

Udvalget behandler spørgsmål indenfor området akut og kronisk smertebehandling. Du kan læse mere i kommissoriet for udvalget nedenfor.

Henvendelser er velkomne. Du kan kontakte os via mail:

fmd_kronisk_smerte_udv@dasaim.dk

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). Nuværende medlemmer er:

Pernille Opstrup, formand (2020)

Iryna Khridina (2019)

Jan Mick Jensen (2020)

Jytte F. Møller (2019)

Nina Kvorning (2017)

Nina Mænchen (2022)

11 KB Kommisorium for DASAIMs Smerteudvalg 2023
71 KB Smerteudvalg Årshjul 2021
806 KB Høringssvar NKR opfølgning opioid 19