Organisation

DASAIMs bestyrelse består af formanden, kassereren og redaktøren samt udvalgsformændene fra intensivudvalget, børneanæstesiudvalget, thoraxanæstesiudvalget, obstetrisk anæstesiudvalg, uddannelsesudvalget, neuroanæstesiudvalget, anæstesiudvalget, smerteudvalget og præhospitaludvalget. Endvidere to repræsentanter fra FYA og i 2014 blev en repræsentant fra DAO valgt ind i bestyrelsen.

Alle vælges på generalforsamlingen og arbejder efter kommissorium udarbejdet af det enkelte udvalg og derefter godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes ca. 8 gange årligt, hvoraf det ene af møderne foregår som internatmøde.

39 KB Vedtægter DASAIM 13 nov 2020_ændringsforslag 2021 og 2022
205 KB Strategiplan for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
203 KB Persondatapolitik DASAIM
274 KB Vejledning for refusion af udgifter
98 KB Afregningsformular_2023