Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget arbejder på at fremme udvikling inden for videre- og efteruddannelsen. Du kan læse mere i udvalgets kommissorium nedenfor.

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2007). Nuværende medlemmer er:

Anne Cathrine Haug, formand (2019)

Anne-Sofie Lynnerup (Nord) (2021)

Jacob Kuhn (Syd) (2018)

Marguerite Ellekvist (Øst) (2018)

Tre YL‐repræsentanter, en fra hver region:

Mette Vinther Riber (Syd) (2019)

Lasse L Hald (Øst) (2021)

Anders Skjelsager (Nord) (2018)

Ellen Kirkegaard (suppleant) (2021)

Obligate medlemmer:

Tre postgraduade kliniske lektorer: Helle Thy Østergaard/Rikke Borre Jacobsen, Helle Nibro

Hovedkursusleder: Rikke Borre Jacobsen

UEMS‐repræsentant: Helle Thy Østergaard (2011 + 2015 + 2019)

79 KB DUU kommissorium V 2019