Thoraxanæstesi- og -intensivudvalg

Udvalget behandler spørgsmål indenfor området thoraxanæstesi og thoraxintensiv terapi. Du kan læse mere i kommisoriet for udvalget nedenfor.

Henvendelser er velkomne. Du kan kontakte os via mail:

fmd_thorax_udv@dasaim.dk

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). Nuværende medlemmer er:

Sigrun H. Kann, formand (2022)

Erik Secher (2022)

Peter Juhl-Olsen (2019)

Sven Weber (2020)

91 KB Kommissorium for DASAIMs Thoraxanæstesi og intensivudvalg 2023