Thoraxanæstesiudvalgets indlæg på Årsmødet 2014

Sisse Anette Thomassen blev speciallæge i anæstesi i 2010 og arbejder nu som afdelingslæge indenfor thoraxanæstesi – aktuelt på Skejby Universitetshospital. Sisse har siden sin speciallægeanerkendelse arbejdet i en stilling delt mellem klinisk arbejde og et PhD studieforløb. Emnet for hendes forskning er organperfusion og monitorering heraf – oprindeligt udsprunget af ønsket om nærmere at beskrive det optimale systemiske  blod flow under brug af hjertelungemaskine. Arbejdet har været centreret omkring brug af near infrared spectroscopy (NIRS) til monitorering af organnperfusionen under forskellige omstændigheder. Sisse har gennem sin forskning opnået en stor viden om emnet og vil på årsmødet give en opdatering om det hieraki der eksisterer organsystemerne imellem, i situationer med suboptimalt blodflow.

Se CV her

og læs publikationer her

Bodil Steen Rasmussen har en lang karriere indenfor thoraxanæstesi der kulminerede med udnævnelsen til klinisk professor i anæstesiologi ved Aalborg Universitet i 2012. Bodils forskning er omfattende og har siden 80èrne kredset omkring lungernes fysiologi og inflammation under forskellige tilstande.

Bodil Steen Rasmussen har siden 2010 været Scientific Secretary og bestyrelsesmedlem i den europæiske organisation ”European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists” og er ansvarlig for det videnskabelige program ved den årlige europæiske kongres. Hun er forfatter og medforfatter til 61 videnskabelige publikationer og et enkelt lærebogskapitel, er hovedvejleder og medvejleder for 10 ph.d.-studerende, og har stor undervisningserfaring i forskningsbaseret læring såvel præ- som postgraduat.

Bodil Sten Rasmussen vil holde sit foredrag ’Lungeendothelet og hypoxæmi’ og her belyse den eksisterende viden og årsag til indirekte akut lungeskade samt inspirere til fremtidige indsatsområder inden for dette.

Jacob Eifer Møller Professor i akut hjertesvigt og avanvanceret hæmodynmik ved SDU og OUH, klinisk erfaring med kardiogen shock i forbindelse med 6 års ansættelse som overlæge på Hjertemedicinsk intensivafsnit 2143 Rigshospitalet, principial investigator I DanShock undersøgelsen og aktuelt medansvarlig for intensiv behandling af hjertemedicinske patienter på OUH i tæt samarbejde med thoraxanæstesiologisk intensivafsnit VITA OUH.”

Marianne. Kjær Jensen overlæge ved thoraxanæstesilogisk afdeling BTY/ Vita, Odense Universitetshospital og del af teamet på intensiv der behandler de hjerte-kirurgiske og medicinske patienter med hjerte svigt.