Smerteudvalgets indlæg på Årsmødet 2014

valmue2 lille

Smerteudvalget har arrangeret 4 sessioner på Årsmødet 2014. Udvalget tilstræber dække alle discipliner indenfor fagområdet med indlæg som har

  • en høj faglig kvalitet
  • et højt evidensniveau
  • aktualitet og relevans for en bred skare af anæstesiologer
  • rutinerede og engagerede foredragsholdere
  • organisatorisk indhold
  • mulighed for paneldiskussion

Sidste år synes vi det lykkedes ret godt at opfylde disse mål. Under emnet “Organisering af den akutte smertebehandling i Danmark” lykkedes de også at opnå en række vigtige holdningstilkendegivelser, som du kan læse mere om i referatet fra sessionen. Det organisatoriske element kan for nogle synes mindre relevant, men det er en essentiel del af den faglige planlægning af behandlinger på lokalt og nationalt plan – især hvad smertebehandling angår. Området er under en betydelig udvikling, og mange afdelinger mangler fortsat en organisation. I år synes vi selv at det er lykkedes at opfylde målene.

En række emner på smertebehandlingsområdet har været i det faglige og offentlige søgelys det seneste år, heriblandt risiko ved brugen af NSAID, anvendelse af højdosis opioid, fravalg af bestemte opioider på afdelingerne grundet økonomi og tilskudsreglementer. Smertebehandling af børn har, efter udvalgets vurdering,  behov for en styrkelse på alle niveauer. Vi har derfor arrangeret en session om betydningen af smerteoplevelser for børn, og som også rummer et organisatorisk element. Ikke-farmakologiske smertebehandlingsmodaliteter vinder i høj grad indpas disse år. Udvalget har fundet det relevant at invitere en af de absolut største kapaciteter på området til Årsmødet for at introducere mindfulness, som er en af de mest veldokumenterede behandlingskoncepter.

Nedenfor kan du læse om de foredragsholdere og indlæg udvalget præsenterer i år, i den rækkefølge de optræder i programmet. DASAIMs Smerteudvalg ser frem til at se rigtig mange af jer til sessionerne, og ønsker alle et udbytterigt, hyggeligt og sjovt årsmøde!

 

Mindfulness og kroniske smerter

Fredag d. 14.11.2014 kl. 09.00 – 09.30

Peter la Cour

v/ Peter la Cour, sundhedspsykolog, ph.d. og leder af Videnscenter for funktionelle lidelser i København

Peter la Cour er sundhedspsykolog, ph.d. og leder af Videnscenter for funktionelle lidelser i København. Han er desuden forsker, foredragsholder og forfatter. Peter la Cour arbejder blandt andet med smerte- og træthedstilstande der ikke er medicinsk forklarede, og han har en betydelig indsigt og forskningsbaggrund indenfor anvendelsen af mindfulness ved kroniske smerter.

Mindfulness, er et koncept, der oprindeligt stammer fra buddhismen. Det har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress, ligesom konceptet bliver benyttet til behandling af smertetilstande hvor effekten er veldokumenteret.

Et centralt punkt i mindfulness er evnen til nærvær, og fuld opmærksomhed på det der er lige nu. Følelser og tanker opleves som de er, men vurderes ikke – de observeres blot, hvilket giver en selv et indblik i hvordan man selv er. Bevidsthed om sig selv og egne reaktioner giver mulighed for objektivt at forholde sig hvad der måtte opstå i nuet, og derved opøve evnen til at agere i stedet for at reagere.

På Årsmødet 2014 vil Peter la Cour præsentere resultater fra en stor randomiseret undersøgelse fra Rigshospitalet om effekt af mindfulness på patienter med kroniske smerter.

Du kan læse mere om Peter La Cour’s omfattende arbejde her:

Peter la Cour CV

Du kan desuden se Peter la Cour fortælle om anvendelsen af mindfulness i smertebehandling i ”Danskernes Akademi” på DR2 ved at klikke her:

Danskernes Akademi Peter la Cour

 


 

Børn og smerter

Fredag d. 14.11.2014 kl. 12.45 – 14.15

Del 1:

Pain in early life: acute effects and long-term impact

SM Walker

v/ Suellen Walker, Senior Clinical Lecturer, Consultant in Paediatric Anaesthesia and Pain Medicine, UCL Institute of Child Health and Great Ormond Street Hospital, London

Suellen Walker er Senior Clinical Lecturer and Honorary Consultant in Paediatric Anaesthesia and Pain Medicine på UCL Institute of Child Health og Great Ormond St. Hospital i London. Efter ansættelser som pædiatrisk anæstesiolog i Australien, opnåede hun en kandidatgrad i smertemedicin og var Foundation Diplomate på fakultetet for smertemedicin, Australian and New Zealand College of Anaesthetists i 1999. Hun afsluttede efterfølgende en MSc og PhD indenfor området smerters udviklingsmæssige neurobiologi i London. Hendes nuværende stilling indbefatter kliniske anæstesi og smertebehandling, præ- og postgraduat uddannelse, eksperimentel og klinisk forskning.

Suellen er været involveret i evidensbaserede retningslinjer for akut smertebehandling, og hendes nuværende forskningsinteresser omfatter farmakas påvirkning på barnets udvikling, spinalt virkende analgetika og langtidskonsekvenser af smerter tidligt i livet. Disse emner er omdrejningspunktet for foredraget på Årsmødet 2014.

Del 2:

Integrating acute and chronic paediatric pain management

v/ Suellen Walker,Senior Clinical Lecturer, Consultant in Paediatric Anaesthesia and Pain Medicine, UCL Institute of Child Health and Great Ormond Street Hospital, London

Paediatric pain management: present and future directions

Steen henneberg

v/ Steen Henneberg, klinikchef, overlæge og Susanne Molin, børnesmertesygeplejerske, Anæstesiologisk Klinik og Børnesmerteenheden, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

Børnesmerteenheden på Rigshospitalet blev oprettet i 1996. I starten tog den sig udelukkende af børn med akutte smerter på Rigshospitalet, men siden er den udviklet til også at varetage behandlingen af cancersmerte, palliative smerter, længerevarende smerter og procedurerelaterede smerter hos børn.  Fra starten og frem til 2014 har børnesmerteenheden kun været bemandet med én smertesygeplejerske, men vi har nu fået mulighed for at udvide med yderligere en sygeplejerske. Undervisning af mange forskellige faggrupper er også blevet en betydende del af arbejdsopgaverne. Derudover deltager børnesmerteenheden i samarbejde med forskere på Rigshospitalet og Det Sundhedvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet i forskning om udvikling af lægemiddelformer som gør smertebehandlingen egnet til og accepteret af børn. Børnesmerteenheden vægter ligeledes ikke-medicinsk smertebehandling (afledning, fantasirejse, mestrings-strategier m.m.). Børnesmerteenheden modtog i 2014 økonomisk støtte til et 3-årigt projekt til oprettelse af et Videnscenter for Børnesmerter i Region Hovedstaden.

Børnesmertesygeplejerske Susanne Molin er uddannet anæstesisygeplejerske og ansat som børnesmertesygeplejerske siden 2008. Hun hjælper dagligt børn med komplicerede smerter (akutte, længerevarende og palliative), assisterer ved smertefulde medicinske procedurer, underviser i børnesmerter samt deltager i forskningsprojekter om børn og smertebehandling.

Overlæge  Steen W Henneberg er speciallæge i anæstesiologi og har arbejdet med bedøvelse af børn i 29 år. Steen har desuden smertebehandling af børn som et stort interesseområde og har bidraget til flere lærebøger samt en del forskning på området. Steen var initiativtager til oprettelsen af børnesmerteenheden og modtog DASAIM’s smertepris i 2011.

Billede af børnesmertespl

Susanne Molin


 

NSAID i postoperativ smertebehandling: en grund- eller gravsten? 

Fredag d. 14.11.2014 kl. 14.40 – 15.45

Del 1:

foto

v/ Susanne Janum, reservelæge, Anæstesiologisk Afdeling, Herlev Hospital

Susanne Janum er reservelæge, og har arbejdet indenfor anæstesiologien siden 2009. Hun har været forskningsengageret i 18 måneder. Susanne Janum har en stor interesse og viden om den perioperative brug af NSAID. Hun holdt desuden et spændende indlæg om dette emne på Årsmødet 2013, og har publiceret en stausartikel om brugen af NSAID og knogleheling i 2012. Du kan læse hele artiklen her:

http://www.selskaberne.dk/LF/UFL/2012/48/pdf/VP02120095.pdf

 Den eksisterende evidens for brugen af NSAID perioperativt, samt de potentielle komplikationer som ofte fører til afståelse fra anvendelsen ved visse typer kirurgi, vil blive gennemgået.

Del 2:

Gunnar Gislason

v/ Gunnar H. Gislason, professor, overlæge, dr. med., Gentofte Hospital

Gunnar H. Gislason er overlæge og forskningsleder for det kardiovaskulære forskningscenter på Gentofte Hospital samt professor i kardiologi. Han er en internationalt anerkendt topforsker med særligt fokus på større registerbaserede studier relateret til epidemiologi, og behandling af hjerte-karsygdomme. Gunnar H. Gislason blev uddannet som læge ved Islands Universitet i 1992 og færdiggjorde sin ph.d. grad på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet i 2008.

Gunnar H. Gislason er forfatter/medforfatter på mere end 170 peer-reviewed artikler og over 250 publicerede abstracts. Han er leder af en forskningsgruppe på mere end 30 personer, og er internationalt anerkendt for sin forskning, specielt indenfor sammenhængen mellem kardiovaskulære hændelser og brugen af NSAID.  Gunnar H. Gislasons forskning, som bygger på nationale registerbaserede kohorte studier på over 1 million personer, har således bidraget til et fokus på den øgede risiko for hjerterelaterede problemer og død ved brug af specielt diclofenac, men også andre NSAID.

På årsmødet vil Gunnar H. Gislasons foredrag omhandler relevante problemstillinger og risici ved brug af NSAID i den perioperative smertebehandling.

 


 

Opioid farmakologi for anæstesiologer

Lørdag d. 15.11.2014 kl. 12.15 – 13.15

lona

v/ Lona Louring Christrup, professor, ph.d. (pharm.), Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet

Lona Louring Christrup har en kandidat- og ph.d. grad i farmaci fra 1983 henholdsvis 1986 ved den daværende Farmaceutiske Højskole, som nu er en integreret del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Gennem de seneste 20 år har omdrejningspunktet i Lonas forskning været at belyse og opnå en forståelse for opioidernes individuelle farmakologiske egenskaber, for dermed at optimere smertebehandlingen for den enkelte patient.

Forskningsfokus og omdrejningspunkt for foredraget på Årsmødet er opioid farmakologi, og optimering af smertebehandling med opioider.  De enkelte opioider har forskellige egenskaber, de enkelte smertetyper lindres forskelligt af forskellige opioider og patienter responderer forskelligt på det samme opioid. Dette betyder, at en optimal smertebehandling er en individuel smertebehandling, der skræddersyes til den enkelte patient. Lona har en omfattende foredragserfaring, hun bidrager til den offentlige debat og indlægget har relevans for alle anæstesiologer.

Du kan læse mere om Lona Louring Christrup ved at klikke her:

Lona Christrup CV og publikationer