Præhospital- og akutmedicinsk udvalg (PAU)

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). Nuværende medlemmer er:

Rikke Meisler, formand (2022)
Thomas Dissing (2017)
Henrik Ahlstrøm (2022)
Nana Maymann-Holler (2019)
Kasper Kræmer (2019)
Allan Bach (2021)
Jens S. Knudsen (2020)Rikke Meisler, formand, afsnitsansvarlig overlæge, perioperativt afsnit, anæstesiologisk afd. Hvidovre Hospital, Præhospital akutlæge Region H


Kasper Kragh Kræmer, afsnitsansvarlig Overlæge, ØNH-anæstesien, AAUH. Fungerende daglig leder ALB Aalborg. SSAI-CrEM


Henrik Alstrøm, overlæge anæstesiologisk afdeling Herlev Hospital.  Sektionsleder for Akutlægebil Midt og TEMS


Allan Bach, cheflæge, Ambulancer og Akutlægebiler

 

Nanna Maymann-Holler, afsnitsansvarlig overlæge for OMO og CBRNE beredskab, Afdeling for Bedøvelse, Operation og Opvågning, TraumeCenter og Akutmodtagelse.

Thomas Heide Dissing, overlæge, PhD Bedøvelse og Operation 2. Afsnitsleder, Akutlægebil Aarhus. Aarhus Universitetshospital

Jens Stubager Knudsen, beredskabsansvarlig overlæge SLB, Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus. Baseleder HEMS Billund

10 KB Kommissorium for PAU 2023