Obstetrisk anæstesiudvalg

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2001). Nuværende medlemmer er:

Kim Lindelof, formand (2020)

Mette Legaard Andersson (2018)

Patricia Duch (2022)

Omar Rian (2020)

Maria E. Kromann (2022)

Deepti Jain (2021)

Anne Wikkelsø (2021)Kim Lindelof, konst. ovl., ph.d., DESIAC, Rigshospitalet, JMC


Anne Juul Wikkelsø, afdelingslæge, phd., Sjællands Universitets Hospital, Roskilde


Maria Egede Kromann, læge, Hvidovre Hospital


Mette Andersson, ledende overlæge, obstetrisk/gynækologisk anæstesi, Odense Universitetshospital

58 KB Kommissorium for obstetrisk anæstesi 2023