Obstetrisk anæstesiudvalg

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2001). Nuværende medlemmer er:

Kim Lindelof, formand (2020)

Mette Legaard Andersson (2018)

Patricia Duch (2022)

Omar Rian (2020)

Maria E. Kromann (2022)

Deepti Jain (2021)

Anne Wikkelsø (2021)

36 KB Kommissorium for obstetrisk anæstesi 2019