Organisation

31. October 2016

Formandens skriftlige beretning 2016

Vi kan nok ikke gøre meget ved, at det politiske system i stigende grad hellere vil forlade sig på ”hvad de synes” end hvad fagkundskaben siger, men vi kan fortsætte med at dokumentere vores arbejde – både hvad angår produktion og kvalitet, men også ved at udarbejde gode kliniske retnings­linjer både indenfor specialets fire søjler, men også ved at medvirke i tværfaglige retningslinjer.

Nyhedsservice
17. October 2016

Nyhedsservice

Tilmeld dig DASAIMs Nyhedsservice og modtag en mail når der nyt på hjemmesiden!

Ledige inspektorstillinger
5. September 2016

Ledige inspektorstillinger

Sundhedsstyrelsen administrerer ordningen og som inspektor medvirker du til at udvikle specialuddannelsen i anæstesiologi.

I got you on tape!
17. August 2016

I got you on tape!

FYA’s session på DASAIMs årsmøde: Kom med dine input!

24. June 2016

DAO’s hjemmeside

Danske Anæstesiologers Organisation har nu fået egen hjemmeside!