Organisation

Niels Henry Secher får Marie og August Krogh prisen
2. February 2015

Niels Henry Secher får Marie og August Krogh prisen

Den 23. januar 2015 overrakte Peter Schwarz, formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Marie og August Krogh-prisen, én af Danmarks mest prestigefyldte hæderspriser inden for forskning, til professor Niels H. Secher.

23. December 2014

Ny app til organdonation

Dansk Center for Organdonation (DCO) har udgivet en ny app til Læger og Sygeplejersker, som vejleder faggrupperne med at finde og behandle velegnede organdonorer.

Nu er den her: Vejledning i perioperativ væskebehandling
22. December 2014

Nu er den her: Vejledning i perioperativ væskebehandling

Anæstesiudvalget under Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) nedsatte i februar 2013 en arbejdsgruppe med det formål, at besvare følgende spørgsmål: Hvilken væske skal man vælge under anæstesi og hvor meget skal man give?

Tak for et godt årsmøde 2014
24. November 2014

Tak for et godt årsmøde 2014

Som nogle af jer måske oplevede under årsmødet har vi forsøgt på flere måder at udnytte de digitale muligheder. Årsmødets selfie er af afgående formand for Uddannelsesudvalget, Karen Skjelsager, taget af Sandra Viggers fra SATS.

12. November 2014

Årsmødets politiske emne: De uretfærdige (anæstesi-)læger?

Anæstesilægerne udøver en nøglerolle, hvad angår ressourceallokering på hospitalerne og ved akut sygdom. Vi bemander ambulancerne, modtager patienterne (i hvert fald de sygeste) på skadestuerne og visiterer dem til intensivbehandling. Desuden er mange af sundhedsvæsenets lederposter besat af anæstesilæger. Vi har med andre ord både et strukturelt og et konkret klinisk ansvar for en evt. forskelsbehandling.

23. October 2014

Anæstesi til kejsersnit

Vejledningen “Anæstesi til kejsersnit” har gennemgået en omfattende revision.