Forskning

Capacity in Danish intensive care units
18. April 2016

Capacity in Danish intensive care units

Forfatterne af artiklen takker alle kolleger, der har besvaret deres spørgeskema og således bidraget til kapacitetsundersøgelsen på landets intensivafdelinger.
Læs hele artiklen.

E-journal club
12. January 2016

E-journal club

Der sker rigtig meget på siderne i DASAIMs E-journal Club!

Erfaringer fra et udlandsophold som ph.d. studerende
28. September 2015

Erfaringer fra et udlandsophold som ph.d. studerende

Jeg er langt fra den første danske læge, som har besøgt intensiv afdeling på Royal Adelaide Hospital i Adelaide, Australien, men formentlig en af de første der har besøgt intensiv afdelings forskningslaboratorie ’ICU Research’.

18. September 2015

DASAIMs E-Journal Club

Har du lyst til at være emneredaktør på dasaim.dk’s nye E-journal club?