Fagligt indhold

23. December 2014

Ny app til organdonation

Dansk Center for Organdonation (DCO) har udgivet en ny app til Læger og Sygeplejersker, som vejleder faggrupperne med at finde og behandle velegnede organdonorer.

23. December 2014

Om en dansk IPPV-respirator i det 19. århundrede

Mund-til-næse/mund var den første form for IPPV. Metoden har været anbefalet og brugt – med held – især til respirationsløse nyfødte fra det 18. århundrede. Denne epistel handler om en anden form for IPPV – nemlig den maskinelle.

Nu er den her: Vejledning i perioperativ væskebehandling
22. December 2014

Nu er den her: Vejledning i perioperativ væskebehandling

Anæstesiudvalget under Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) nedsatte i februar 2013 en arbejdsgruppe med det formål, at besvare følgende spørgsmål: Hvilken væske skal man vælge under anæstesi og hvor meget skal man give?

12. November 2014

Årsmødets politiske emne: De uretfærdige (anæstesi-)læger?

Anæstesilægerne udøver en nøglerolle, hvad angår ressourceallokering på hospitalerne og ved akut sygdom. Vi bemander ambulancerne, modtager patienterne (i hvert fald de sygeste) på skadestuerne og visiterer dem til intensivbehandling. Desuden er mange af sundhedsvæsenets lederposter besat af anæstesilæger. Vi har med andre ord både et strukturelt og et konkret klinisk ansvar for en evt. forskelsbehandling.

Editor’s Choice: Årsmødet 2014
6. November 2014

Editor’s Choice: Årsmødet 2014

Ovenstående skal forstås sådan lidt med et glimt i øjet – udtrykket er tyvstjålet fra de mange tidsskrift-mails, som skal lokke én ind på fx BMJ’s hjemmeside.
Alligevel finder jeg det på sin plads at reklamere lidt for programmet ved årsmødet