Videomøde om nationale behandlingsvejledninger (NBV) indenfor intensiv medicin

Repræsentation fra alle intensivafdelinger i Danmark i NBV-mødet er vigtig. Alle læger med interesse for udarbejdelse af kliniske retningslinjer er velkomne uanset anciennitet.

Kære ledende overlæger, afsnitsansvarlige overlæger for intensivafdelinger og medlemmer af DASAIM

For at styrke behandlingen af kritisk syge har der igennem en årrække været etableret et forum for udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger (NBV) indenfor intensiv medicin i Danmark.

Nye vejledninger er blevet fremlagt på et møde dagen før Hindsgavl Intensiv Symposium (NBV-mødet). Efter godkendelse i DASAIMs bestyrelse er vejledningerne blevet offentliggjort på DASAIMs hjemmeside. Flere vejledninger er løbende blevet opdateret.

Som alt andet i disse COVID 19-tider vil mødet i januar 2021 bliver anderledes.

Mødet afholdes som et vidoemøde den 28. januar 2021 kl. 16.00

På mødet præsenteres ny vejledning vedr.:
  • AFLI v/ Anne Sofie Andreasen
  • ICU-AW v/ Helene K. Nedergaard
  • COVID-behandling v/ UfIM

Og følgende vejledninger er reviderede og præsenteres med henblik på fornyet godkendelse

  • ALI/ARDS v/ Jonas Nielsen
  • Neuroprognosticering v/ Anette Fedder
  • Intensiv Terapi v/ Nanna Reiter
  • Invasive svampeinfektioner v/ Morten Steensen
  • Dilatationstrakeostomi v/ Jonathan White (?)
  • Pulmonalt aspirationssyndrom v/ Zahida Salman Ali (?)
  • Kritisk syge børn v/ Marcela Carlsson (?)

Vejledninger sendes til mødedeltagerne primo december til gennemlæsning med henblik på videre drøftelse på mødet, hvor der forhåbentlig kan opnås enighed om fremsendelse til DASAIM til endelig godkendelse.

Derefter vedtages hvilke områder der skal arbejdes med frem til næste NBV-møde. Man er velkommen til at komme med forslag på selve mødet også.

Repræsentation fra alle intensivafdelinger i Danmark i NBV-mødet er vigtig. Alle læger med interesse for udarbejdelse af kliniske retningslinjer er velkomne uanset anciennitet. Og alle er velkomne til at byde ind med emner som er egnet til en fremtidig national behandlingsvejledning.

Praktiske informationer

Det er første gang mødet afholdes som et videomøde, men nok ikke første gang, at I deltager i et sådant. Mødedisciplin er afgørende, og vi håber på, at vejledningerne kan blive diskuteret i et acceptabelt forum.

Vi arbejder i øjeblikket på at finde den rigtige platform, og når denne er klar, vil det blive meldt ud sammen med udsendelsen af materialet og endelig dagsorden. I skal blot tilmelde jer inden d. 1. december 2020 på: guidelinehindsgavl@gmail.com

Vi vil gerne, at I ved tilmelding angiver, hvilket hospital og intensiv afdeling I repræsenterer eller har jeres daglige virke på. Når I er tilmeldt, vil I som svar på jeres e-mail, modtage information om platform og tilgang samt materiale vedr. aktuelle guidelines. Det er vigtigt at I kun anvender én og samme mailadresse!

Med venlig hilsen
Styregruppen for formødet for Intensiv Symposium Hindsgavl

Lars Kjærsgaard, Region Nord
Jens Michelsen, Region Syd
Jørgen Wiis, Region Hovedstaden
Robert Winding, Region Midt
Susanne Iversen, Region Sjælland