Thoraxanæstesiologisk symposium

Fælles årsmøde mellem Foreningen Thoraxanæstesiologisk Symposium & Dansk Thoraxkirurgisk Selskab. Se program for dagen her.

Foreningen Thoraxanæstesiologisk Symposium & Dansk Thoraxkirurgisk Selskab holder årsmøde og generalforsamling. Se vedhæftede program.

Tilmelding kan ske senest fredag d. 10-09-2022 på mail til sekretær Tina Jørgensen (tinajoe@rn.dk), Aalborg Universitetshospital og samtidig overførelse af tilmeldingsgebyr til kontonr. 9570-12169191

 

91 KB Thoraxanæstesiologisk symposium 2022