Internat med hyggelige, dygtige kolleger fra udvalg for anæstesi og perioperativ medicin

Hvis du interesserer dig for perioperativ medicin og gerne vil tilbringe et par lærerige dage sammen med hyggelige, dygtige kollegaer, er du velkommen!

Annonce Internat Perioperativ Medicin
Hvad laver vi:
  • Vi er speciallæger med varierende akademisk, faglig og geografisk baggrund. Fælles for os er, at vi interesserer os for perioperativ medicin og for den brede anæstesiologiske faglighed.
  • Vi er engagerede, entusiastiske og vidensdelende.
  • Udvalgets mål er at rådgive DASAIM’s bestyrelse og øvrige udvalg under DASAIM i kliniske, forskningsmæssige og organisatoriske forhold indenfor anæstesi og perioperativ medicin.
  • Vi behandler en lang række sager og forholder os til henvendelser fra styrelser, kolleger og hvem der ellers måtte ønske at have et samarbejde med os.
  • Som udvalgsmedlem får man faglig og organisatorisk indsigt og ikke mindst et kollegialt netværk på tværs af regionerne.
  • Skulle du have lyst til at snuse til udvalgsarbejdet, evt. stille op til en fremtidig ledig post eller blot høre lidt mere om, hvad vi går og laver, kan du kontakte formanden for udvalget på linestendell@hotmail.com
4 MB Annonce Internat Anæstesi og Perioperativ Medicin 2021