DASAIMs Forskningsinitiativ 2021

Støtte ydes til anæstesiologiske forskningsaktiviteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger og bevillingsmodtager skal være medlem af DASAIM.

Der indkaldes hermed ansøgninger til DASAIMs forskningsinitiativ. Støtte ydes til anæstesiologiske forskningsaktiviteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger og bevillingsmodtager skal være medlem af DASAIM.

Ansøgningerne vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:
  1. Emnets relevans for det anæstesiologiske speciale
  2. Klart defineret forskningsspørgsmål
  3. Passer metoden til forskningsspørgsmålet
  4. Er projektet klart beskrevet
  5. Kvalifikationer hos ansøger inkl. vejledningsmuligheder
  6. Projektets gennemførlighed
  7. At bevillingen gør en forskel for at projektet kan gennemføres.
Uddeling

Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler, herunder menes ikke støtte til løn.
Uddelingen finder sted i forbindelse med generalforsamlingen på DASAIMs årsmøde.

Ansøgning

Der foreligger ansøgningsskema som er vedhæftet dette opslag. Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede eller accepterede artikler).

Ansøgningen sendes til DASAIM, Tina Calundann, sekretariat@dasaim.dk

Ansøgningsfrist er 1. oktober 2021

52 KB Ansøgning Dasaims forskningsinitiativ