1st DASAIM Symposium on Perioperative Medicine

Symposiet er overtegnet og der er ikke flere ledige pladser.

Annoncehoved 1 symposium 2022

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin præsenterer: 1st DASAIM Symposium on Perioperative Medicine

For alle, der interesserer sig for perioperativ medicin:
  • Organisation
  • Samarbejde
  • Præoperativ optimering
  • Tidlig og sen postoperativ periode
Emner:
  • Perioperativ medicin – et anæstesiologisk speciale
  • DASAIMs reviderede vejledning om Perioperativ væskebehandling 2022
  • Samarbejde mellem kirurger og anæstesiologer
  • Det perifere perfusionsindex
  • Præoperativ jernmangelanæmi
Program:

09.00 – 09.30 Registration
09.30 – 09.35 Introduction v/ Morten Bundgaard-Nielsen
09.35 – 10.35 Perioperative medicine: Celebrating the present – embracing the future v/ Dr. Andrew Compstey, University Hospital Southampton. Moderator: Morten Bundgaard-Nielsen
10.35 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.00 Collaboration between surgeons and anaesthesiologists v/ Henrik Palm, ledende overlæge, dr. med., Bispebjerg Hospital and Ismail Gögennur, professor, overlæge, dr. med., SUH Køge. Moderator: Maria Louise Fabritius
12.00 – 12.45 Early postoperative period: out of sight out of mind? v/ Eske Aasvang, prof., dr. med., forskningsansvarlig overlæge, Rigshospitalet. Moderator: Mathias Hjort
12.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 DASAIMs reviderede væskevejledning 2022 v/ repræsentanter fra arbejdsgruppen. Moderator: Troels Haxholdt Lunn
14.15 – 15.00 Preoperative anaemia and ion – how difficult could it be? v/ Øivind Jans, Ph.d., afdelingslæge, Rigshospitalet. Moderator: Christian Melchior Olesen
15.00 – 15.30 Coffee break
15.30 – 16.30 Peripheral perfusions index for perioperative monitoring v/ Nicolai Bang Foss, prof., dr. med., overlæge, Hvidovre Hospital. Moderator: Eske Aasvang
16.30 – 16.45 Afrunding af dagen v/ Morten Bundgaard-Nielsen

Sprog: dansk/engelsk
Pris: 450,-