Møder og kurser

DASAIMs Forskningsinitiativ
Afholdt 1. October 2022 | Kl. 19.00

DASAIMs Forskningsinitiativ

Støtte ydes til anæstesiologiske forskningsaktiviteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling.

Afholdt 23. September 2022 | Kl. 1 dg.

Thoraxanæstesiologisk symposium

Fælles årsmøde mellem Foreningen Thoraxanæstesiologisk Symposium & Dansk Thoraxkirurgisk Selskab. Se program for dagen her.