Ph.d.-forløb sideløbende med hoveduddannelsesforløb

DASAIM’s uddannelsesudvalg (DUU) har diskuteret, hvordan HU (hoveduddannelse) og forskning kan kombineres. Begge dele kræver fuld opmærksomhed under forløbet.

DASAIM’s uddannelsesudvalg (DUU) har diskuteret, hvordan HU og forskning kan kombineres på baggrund af, at flere læger ønsker at lave ph.d. samtidig med, at de er i et hoveduddannelsesforløb (HU-forløb).

DUU støtter generelt op om yngre lægers ønske om at forske, men mener også, at både et ph.d.-forløb og et HU-forløb hver for sig kræver fuld opmærksomhed under forløbet, og at det derfor kan være vanskeligt at kombinere, uden at begge dele bliver fragmenterede.

DUU er opmærksom på, at der fra politisk side er ønske om, at denne mulighed skal være til stede, og for nogle specialer er det formentligt lettere/mere naturligt at gennemføre et forskningsforløb sideløbende med et HU-forløb.

Der er forskellige muligheder for kombinerede forløb med ph.d. og HU-uddannelse:

  1. læger, der får mulighed for at påbegynde et ph.d.-forløb efter de har påbegyndt deres HU-uddannelse og søger fuld orlov i den periode, får et afbrudt HU-forløb, men sammenhæng i perioden før og efter ph.d.-forløbet
  2. ph.d.-forløb med vekslende perioder af fx. 3 måneders varighed til henholdsvis uddannelse og forskning.  Dette giver meget korte perioder at fokusere på enten uddannelse og opnåelse af kompetencer eller forskning
  3. i forløb med fx. 2 dage i klinikken og 3 dage til forskning kan det være vanskeligt at holde fokus på både uddannelse, kompetenceudvikling og forskning. Desuden kan det være svært for kursisten at få god og uddybende supervision med fokus på metakompetencer, hvis kursisten ikke opnår godt tilhørsforhold til afdelingerne og speciallægekollegerne

DUU anbefaler, hvis det planlægges at kombinere HU-forløb og ph.d.-forløb, at:

  • den uddannelsessøgende i god tid får vejledning både hos ph.d- vejleder og Den postgraduate kliniske Lektor (PKL) i den pågældende region, mhp. valg af den bedste løsning
  • alle involverede afdelinger i det tildelte HU-forløb skal spørges og give accept inden start af ph.d. i HU-forløb – dette er obligatorisk
  • PKL skal tidligt inddrages i processen, sådan at det sikres at ophold på højt specialiserede afdelinger, ikke afbrydes af ph.d.-arbejde
  • det gennemtænkes hvordan arbejdstilrettelæggelsen i afdelingerne kan tilgodese både uddannelse og ph.d.-forløb, uden at øvrige HU-lægers forløb kompromitteres fx. med flere vagter og mindre dagtid

DUU mener, at forslag 1 i de fleste tilfælde vil være den bedste kombination ved samtidigt ph.d.-forløb og HU-forløb, men anerkender, at valget af den foretrukne løsningsmodel skal tages på baggrund af ph.d-projektets art og personlige forhold.

DUU mener overordnet, at den bedste uddannelsesmæssige værdi af et HU-forløb opnås ved at gennemføre det uden afbrydelser. Der indgår i alle HU-forløb flere afdelings-/afsnitsskift for at kunne opfylde målbeskrivelsens krav, og det er vigtigt, at den uddannelsessøgende kan fokusere fuldt på de kompetencer, der skal opnås i de enkelte afdelinger/afsnit.

DASAIM’s uddannelsesudvalg, maj 2015