NKR Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet af DASAIM i samarbejde med repræsentanter fra mange videnskabelige selskabet.

Forsidebillede til hjemmeside

Retningslinjen kan findes her: http://www.dasaim.dk/wpcontent/uploads/2019/06/NKR-Systematisk-opf%C3%B8lgning-af-ptt-i-behandling-med-opioider-for-non_maligne-smerter-juni19.pdf

Arbejdsgruppen
 • Arbejdsgruppen for den nationale kliniske retningslinje for Systematisk opfølgning af patienter med non-maligne smerter består af følgende personer (nævnt i alfabetisk rækkefølge):
  • Eske Aasvang, Anæstesi- og Operationsklinikken, Center for Kræft og Organsvigt, Rigshospitalet. Udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (formand for arbejdsgruppen)
  • Karen Toftdahl Bjørnholdt, Aalborg Universitetshospital, Farsø. Udpeget af Dansk Ortopædisk Selskab,
  • Asbjørn Mohr Drewes, Medicinsk gastroenterologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Udpeget af Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
  • Thomas Peter Enggaard, Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet. Udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (udtrådt)
  • Jette Højsted, Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet. Udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
  • Lene Jarlbæk, REHPA Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet, Nyborg. Udpeget af Dansk Selskab for Palliativ Medicin
  • Lars Juul, Reumatologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital. Udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab
  • Helge Kasch, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologisk Afdeling, Viborg Sygehus, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Udpeget af Dansk Neurologisk Selskab
  • Gitte Krogh Madsen, Roskilde Lægehus. Udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin
  • Carsten Boe Pedersen, Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet. Udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (indtrådt i stedet for Thomas Peter Enggaard)
  • Kenneth Skov, Klinisk Farmakologisk Enhed, Sjællands Universitetshospital Roskilde. Udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
  • Tina Arnt Sørensen, Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Udpeget af Dansk Kirurgisk Selskab
  • Markku Vuorela, Privathospitalet Mølholm, Højbjerg. Udpeget af Danske Anæstesiologers Selskab
  • Morten Schmidt, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Udpeget af Dansk Cardiologisk Selskab
Høringsparter
 • Den nationale kliniske retningslinje for Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter har forud for udgivelsen været i høring blandt følgende høringsparter:
  • Rådgivende Udvalg, Sundhedsstyrelsen
  • Danske Regioner
  • Kommunerne Landsforening
  • Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
  • Dansk Ortopædisk Selskab
  • Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
  • Dansk Selskab for Palliativ Medicin
  • Dansk Reumatologisk Selskab
  • Dansk Neurologisk Selskab
  • Dansk Selskab for Almen Medicin
  • Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
  • Dansk Kirurgisk Selskab
  • Danske Anæstesiologers Selskab
  • Dansk Cardiologisk Selskab
  • Dansk Smerteforum
  • Danske Patienter
  • Foreningen af Kroniske Smertepatienter

Interesserede kan finde høringssvarene under smerteudvalget: http://www.dasaim.dk/udvalg/smerteudvalget/