Niels Henry Secher får Marie og August Krogh prisen

Den 23. januar 2015 overrakte Peter Schwarz, formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Marie og August Krogh-prisen, én af Danmarks mest prestigefyldte hæderspriser inden for forskning, til professor Niels H. Secher.

NHS overrækkelse med rødt

Niels Henry Secher blev cand.med. i 1975 og speciallæge i anæstesiologi i 1988. I 1984 erhvervede han den medicinske doktorgrad ved Københavns Universitet. Han var leder af den abdominal- og leverkirugiske anæstesiafdeling på Rigshospitalet i 1996-2003, og blev udnævnt til forskningsprofessor og klinisk professor sammesteds i hhv. 2004 og 2009. Han har modtaget flere danske og udenlandske hæderspriser og er æresprofessor ved to udenlandske universiteter.

Forskningen

Niels Henry Sechers forskning lægger sig tæt op ad den stolte danske tradition for avanceret fysiologisk forskning, som Marie og August Krogh var med til at lægge grundstenen til. Han har især fokuseret på kredsløbets regulation såvel under arbejde og anæstesi som ved forskellige sygdomstilstande. Hans egen baggrund som eliteidrætsudøver (han blev verdensmester i dobbeltsculler-roning i 1970 og deltog ved OL i 1968 og 1972) har givet medvirket til at inspirere det store antal studier af kredsløbets regulation under maksimalt muskelarbejde og hvilke faktorer der begrænser muskelarbejde, herunder det såkaldte ”central fatigue”-fænomen.

Endelig har hans kliniske virke i anæstesiologi givet anledning til talløse undersøgelser af hypovolæmisk shock, som det for eksempel ses hos blødende patienter, og hvor Niels har medvirket til at undersøge, hvorledes normovolæmi defineres og opnås. Regulationen af hjernens blodtilførsel er et nært tilgrænsende emne, som har haft hans store interesse. I alt har Niels publiceret 472 artikler citeret på artikeldatabasen PubMed. Disse artikler har givet anledning til i alt godt 13.000 citationer og et H index på 74.

En ildsjæl

Desuden har han fungeret som vejleder, bedømmer og opponent ved et utal af ph.d.-studier og doktordisputatser. Niels’ CV vidner på alle måder om en ildsjæl, der brænder for forskningen og aldrig går af vejen for en god diskussion om grundlæggende fysiologiske principper – i stil med de fysiologiske spørgsmål, som optog Marie og August Krogh for 100 år siden.

Niels er en mastodont i dansk anæstesiologisk og fysiologisk forskning; det er sjældent at møde en fysiolog ude omkring i verden, der ikke kender Niels og hans forskning. På den baggrund er det logisk, at han blev udpeget som modtager af Marie og August Krogh-prisen 2015.

DASAIM ønsker stort tillykke til Niels Henry Secher og hans medarbejdere og kolleger!