Forslag til nye emner til NBV i intensiv terapi

Arbejdet med nationale behandlingsvejledninger kan, afhængigt af omfanget, udgøre forskningsprojektet i speciallægeuddannelsen eller i en af subspecialiseringsuddannelserne i SSAI-regi

Kære kolleger

Covid-19 er ved at slippe taget på de danske intensivafdelinger. Vi skal videre.

Hermed indkaldes til nye emner til nationale behandlingsvejledninger i intensiv terapi. Emnerne vil danne grundlag for nedsættelse af nye arbejdsgrupper på det 13. guidelinemøde ved Intensiv Symposiet Hindsgavl d. 27. januar 2022.

Målet med nationale behandlingsvejledninger er ikke kun at skabe et anvendeligt værktøj til den kliniske hverdag. Det er også en måde hvorpå vi skaber et fagligt fællesskab på tværs af Danmark med fokus på faglighed og samarbejde.

Formen kan være:

  • Grade-baserede guidelines
  • Internationale guidelines fra SCCM, ESICM og lignende organisationer oversættes til danske forhold.
  • Behandlingsvejledninger, har omfang svarende til en oversigtsartikel og er en kortere gennemgang af et bestemt område. Skrives på dansk eller engelsk og udgives gerne i eksempelvis Ugeskrift for Læger, indeholder ikke nødvendigvis en kritisk gennemgang af al tilgængelig litteratur.
  • Politik-papir/Holdningspapir

Arbejdet med nationale behandlingsvejledninger kan, afhængigt af omfanget, udgøre forskningsprojektet i speciallægeuddannelsen eller i en af subspecialiseringsuddannelserne i SSAI-regi.

Følgende emner har tidligere været foreslået på guidelinemøder og ikke taget op:

Akut leversvigt: Hvem skal overflyttes til levercenter? Skal alle have NAC-drop? Hvordan udredes patienterne primært?

Nekrotiserende fasciit: Er immunoglobuliner stadig en mulighed? Hvad med hyperbar iltbehandling?

Der er stillet forslag om ny vejledning:

Diabetes på intensiv: Blodsukkermål? Hvor overgang fra ITA insulin-infusion til behandling på stationært afsnit? Endokrinologisk assistance?

Styregruppen søger efter nye spændende emner. Vi vælger 2-4 nye emner og annoncerer disse i den kommende invitation til guidelinemødet 27. januar 2022.

På guidelinemødet forventes fremlægning af ny vejledning: DIC.

Der forventes fremlægning af aktuelle revisioner af disse vejledninger:
  • ALI/ARDS, udarbejdet 2013
  • Invasive svampeinfektioner, udarbejdet 2014
  • Kritisk syge børn, udarbejdet 2014
  • Dilatationstracheostomi, udarbejdet 2015
  • Pulmonale aspirationssyndromer, udarbejdet 2016
  • NIV og Highflow, udarbejdet 2016

Ved du allerede nu at du er interesseret i at arbejde med nationale behandlingsvejledninger, eller har du forslag til relevante emner, så kontakt os på nedenstående mail eller mød op til guidelinemødet i januar.

Deadline for indsendelse af emner er 19.09.21 og sendes til lægesekretær Mette Raahauge på mail guidelinehindsgavl@gmail.com. Emne-felt: ”NBV emner”

På vegne af styregruppen

Lars Kjærsgaard, Overlæge, EDIC
Thoraxanæstesiologi og Intensiv Medicin
Anæstesiologisk Afdeling Syd, Klinik ABK
Aalborg Universitetshospital