DASAIMs E-Journal Club

Har du lyst til at være emneredaktør på dasaim.dk’s nye E-journal club?

Informationsalderen er over os. Aldrig har vi haft så let adgang til så megen anvendelig viden… og også uanvendelig viden. Datadøden truer.

Med den store mængde data følger et uendeligt antal mulige fortolkninger. Der er næppe et udsagn, der ikke findes bekræftet eller underbygget på internettet. Jorden er i virkeligheden flad, månen er i virkeligheden lavet af grøn ost, og Danmark har i virkeligheden verdenshistoriens mest succesfulde fodboldlandshold. Selv om disse udsagn har høj underholdningsværdi, er sandhedsværdien af indholdet mindre relevant, med mindre man er pilot eller fodboldlandstræner eller har ansvaret for Arlas fremtidige satsningsområder inden for osteproduktion.

Sandhedsværdi

For anæstesiologer er det derimod afgørende at kende sandhedsværdien af udsagn, der handler om kliniske behandlingsprocedurer. Akutte patienter skal have tømt ventriklen forud for anæstesi. Mekanisk ventilerede intensivpatienter bør modtage ulcusprofylakse. Lumbalpunktur er livsfarlig ved forhøjet intrakranielt tryk. Vi har alle en holdning til disse udsagn, som er dannet på forskellige tidspunkter af vores uddannelse / dannelse som anæstesiologer. Har vi samme holdning?

Min egen (meta-)holdning er, at patientbehandlingen trives bedst, når den er baseret på en konsensusbeslutning efter fremlæggelse og fælles åben drøftelse af den foreliggende ”evidens”. For eksempel i form af en ”journal club”. Jeg var i et tidligere liv selvbestaltet bestyrer af en elektronisk journal club og erfarede, at det var en god måde at sprede artikler hurtigt i en stor læsekreds – men også at der nogle gange manglede en ledsagende, dybtgående diskussion, og at de publikationer, jeg rundsendte, naturligt blev en funktion af mine egne interesser og præferencer.

Dansk kontekst

Siden har jeg abonneret på UpToDate (anbefales varmt), QXMD (anbefales lige så varmt) og andre databaser og artikelsamlinger. UpToDate er fremragende, når man skal bruge en syntese af den foreliggende viden på et givent område – men knap så fremragende til at henvise til originalpublikationer. Tilsvarende er QXMD en fantastisk måde at holde sig opdateret om den nyeste udvikling på et selvvalgt emnefelt, men hér mangler diskussionen og syntesen i høj grad. Og hverken UpToDate eller QXMD er målrettet en dansk kontekst.

Vi vil gerne afprøve DASAIM’s hjemmeside som facilitator for en e-journal club. Formålet er at sprede væsentlig ny viden til medlemmerne. Tanken er, at medlemmerne selv definerer, hvad der er væsentligt.

Emneredaktør

Vi forestiller os følgende fremgangsmåde:

Der er oprettet en fane ”e-journal club” under ”Organisation” på dasaim.dk. Herunder er oprettet fire emner:

  • Operationsanæstesi
  • Intensiv terapi
  • Akut og kronisk smertebehandling
  • Katastrofe- og præhospital behandling

Der udpeges en emneredaktør for hvert emne. Emneredaktøren er ansvarlig for, at der hver måned bringes et referat med ledsagende diskussion af mindst én publikation inden for hans / hendes emne. Indlægget vil blive lagt under de relevante emner på hjemmesiden og skal linke til originalpublikationens placering på internettet, men evt. copyrightregler og anden lovgivning skal respekteres. Det vil således i mange tilfælde ikke være tilladt at publicere den artikel, man refererer til, direkte som pdf på hjemmesiden.

Formatet for referatet / diskussionen er temmelig frit, men vi opfordrer til at følge formatet for ”International forskning” i Ugeskrift for Læger.

  • Det er en fordel, hvis emneredaktøren har en vis erfaring inden for emnet – men det er endnu vigtigere, at han / hun er entusiastisk, konstruktiv og vedholdende!
  • Det behøver ikke at være emneredaktøren selv, der finder artikler hver måned; det kan sagtens være andre interesserede, der (opfordret eller uopfordret) sender deres indlæg til emneredaktøren. Ligeledes er det tilladt at referere mere end én artikel om måneden, hvis diskussionslysten er stor.
  • Det er tilladt at finde en catchy og letforståelig overskrift til referatet – men det skal også helst give en idé om det faktuelle indhold. Fx er ”Månen er lavet af grøn ost” (hvis det er det, originalartiklen handler om) bedre end ”Afslørende spektralkomponentanalyse af drabanter”.
  • Indlægget sendes til redaktoer@dasaim.dk og publiceres derefter på hjemmesiden hurtigst muligt.
  • Der oprettes ikke et egentligt debatforum – i hvert fald ikke i første omgang. Vi vil gerne inspirere til debat rundt omkring på afdelingerne, men vil gerne se, hvordan idéen modtages, før vi evt. udvider konceptet.

Det står mig ikke ganske klart, hvilket emne et referat af en evt. månesammensætnings-artikel skal placeres under… Men det skal ikke afholde os fra at prøve denne idé af.

Har du lyst til at være emneredaktør på dasaim.dk, evt. i en begrænset periode? Så send gerne en mail til redaktoer@dasaim.dk, præsenter dig selv og fortæl os, hvilket emne du kunne tænke dig at supportere.

Vi glæder os til at finde ud af, om idéen kan bære.