Ansøgninger til DASAIMs fond og Oberstinde Jensa la Cours legat

De to fonde er under afvikling og og der forventes uddelt op mod kr. 300.000,- Ansøgningsfrist er 1. maj 2019

Close up of the golden coin stacks
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond

Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnskabeligt og fagligt under følgende former:

  1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, som anerkendelse for et originalt videnskabeligt arbejde eller bemærkelsesværdig faglig indsats
  2. Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, som har ydet en videnskabelig indsats eller til anæstesiologer, som ønsker at studere specielle emner
  3. Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af DASAIMs møder
  4. Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere

Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond, att.: Advokat Jesper Seeger Perregaard, HOMANN Advokater, Amagertorv 11, 1160 København K.

Der forventes uddelt op mod kr. 300.000,- i 2019, idet fonden er under afvikling. Ansøgningsfristen er 1. maj 2019.

Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat

Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning af rygmarvsanæstesi, herunder specielt risikoen for og behandling af opstået lammelse og følgetilstande. Såfremt der på grund af udeblevne ansøgninger til det ovennævnte formål, kan legatets afkast anvendes til forskning vedrørende centralnervesystemets funktion i relation til anæstesi. Legatet uddeles årligt til enkeltpersoner, institutioner, institutter eller etablerede forskningsprojekter, hvor dette måtte skønnes at være i overensstemmelse med legatets formål. Uddeling sker i portioner efter legatbestyrelsens skøn.

Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningen sendes til Jensa la Cours Legat, att.: Advokat Jesper Seeger Perregaard, HOMANN Advokater, Amagertorv 11, 1160 København K.

Der forventes uddelt op mod kr. 300.000,- i 2019, idet fonden er under afvikling. Ansøgningsfristen er 1. maj 2019.