Anbefalinger vedrørende diagnostik og behandling af patienter med mistænkt Vaccine-induceret Immun Trombose og Trombocytopeni (VITT) efter COVID-19 vaccine

Anbefalingerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen april 2021.

blod 280420

Følgende anbefalinger består af beskrivende tekst om VITT, et flowchart til beslutningsstøtte for diagnostik og tidlig behandling af patienter med mulig VITT (figur 1), samt tabel med supplerende blodprøver til diagnostik og differentialdiagnostik ved mulig VITT (tabel 1).

http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2021/04/Anbefalinger-vedrrende-diagnostik-og-behandling-af-patienter-med-mistnkt-VITT-efter-COVID19-vaccine.pdf