Fagområder anæstesiologi

En række fagområder er anmeldt til Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Du kan finde mere information på LVSs hjemmeside ved at klikke her:

LVS fagområder

 

Et fagområde afgrænser et særligt interesse og kompetenceområde, som enten ikke er dækket af et godkendt speciale eller udgør en mindre del heraf

 

Anmeldte fagområder indenfor specialet findes her:

116 KB Thoraxanæstesi fagområdebeskrivelse