DASAIMs 74. ordinære generalforsamling 2022

Der indkaldes til den 74. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag den 17. november 2022, kl. 19.00-22.30 på Hotel Crowne Plaza, Ørestads Blvd. 114 – 118, København

Dagsorden er ifølge selskabets vedtægter: http://www.dasaim.dk/udvalg/

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober 2022.

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til vedtægterne (2. behandling):
§ 4. Selskabets ledelse
Medlemmer, valgt til selskabets bestyrelse, herunder formand, kommende formand, kasserer, redaktør og udvalgsformænd, skal være speciallæge i anæstesiologi. Undtaget herfra er 2 repræsentanter for yngre læger.

Medlemmernes deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond (udgået)
 5. Indkomne forslag
 6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand og/eller kommende formand (året før formanden afgår)
 8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1
 9. Valg af kasserer, redaktør og 2 yngre læger til bestyrelsen
 10. Valg af formænd for øvrige udvalg
 11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
 12. Valg af repræsentanter for Selskabet
 13. Valg af uafhængig statsautoriseret revisor samt 2 lægelige revisorer og en revisorsuppleant
 14. Eventuelt
177 KB Bestyrelse udvalg mv efter GF nov 2022
184 KB Bestyrelse udvalg mv før GF nov 2022
199 KB Formandens beretning 2022
236 KB Beretninger fra DASAIMs kasserer og udvalg 2022
146 KB Kandidatur forskningsudvalget Theis Itenov