DASAIMs 67. ordinære generalforsamling 2015

Der indkaldes til den 67. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag den 12. november 2015, kl. 19.00-22.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.

Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond
 5. Indkomne forslag
 6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1
 9. Valg af kasserer, redaktør og 2 yngre læger til bestyrelsen
 10. Valg af formænd for øvrige udvalg
 11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
 12. Valg af repræsentanter for Selskabet
 13. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 14. Eventuelt
294 KB bestyrelse, udvalg mv. før GF nov2015
298 KB bestyrelse_udvalg mv_efter_GF nov2015
307 KB Formandsberetning 2015
112 KB Årsberetninger DASAIMs udvalg 2015
267 KB DASAIMs fond og Jensa la Cours Legat
180 KB Kassererens beretning GF 2015
475 KB Årsregnskab 2014 uddeling GF
52 KB Årsrapport DASAIM 14_15
264 KB Interne revisorers forslag vedtægtsændringer
205 KB Interne revisorers forslag vedtægtsændringer - begrundelse
864 KB Referat DASAIMs generalforsamling 2015
292 KB Gennemgang og svar lægelig revision 2014_2015