Udvalget for Anæstesi og Perioperativ Medicin

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). 

Line Stendell, formand (2018)
Christian M Olesen (2019)
Laura Sommer Hansen (2021)
Jacob Koefoed Nielsen (2021)
Mathias Hjort (2021)
Semera Asghar (2021)
Øivind Jans (2021)
Maria Louise Fabritius (2021)Line Stendell, formand, afdelingslæge, Anæstesiologisk afd., Hvidovre hospital.


Christian Olesen, afdelingslæge, Bedøvelse og Operation 1, AUH. 

43 KB Komissorium anæstesiudvalget 2019