Vejledning til perioperativ væskebehandling

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere jer for den reviderede udgave af DASAIMs ‘Vejledning til perioperativ væskebehandling’

Skærmbillede 2022

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere jer for den reviderede udgave af DASAIMs ‘Vejledning til perioperativ væskebehandling.

Forfattergruppen* har arbejdet intenst og længe med revisionen, og fra DASAIM skal der lyde et stort tak for den enorme indsats, der kommer anæstesiologer over hele landet til gavn.

Vejledningen findes her: Væskebehandling

På vegne af DASAIMs Udvalg for Anæstesi og Perioperativ Medicin
Line Stendell, formand

*
Morten Bundgaard-Nielsen, overlæge, dr.med. Afd. for bedøvelse og operation, CKO, Rigshospitalet
Jakob Højlund, overlæge, klinisk lektor, Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital (formand)
Lars Knudsen, overlæge, ph.d., Bedøvelse og Operation 1 (Syd), Aarhus Universitetshospital
Liselotte Boldrup Lundbech, overlæge, Bedøvelse og Operation 1 (Syd), Aarhus Universitetshospital
Jens Aage Kølsen Petersen, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Bedøvelse og Operation 2 (Nord), Aarhus Universitetshospital
Frank Christian Pott, overlæge, dr.med., klinisk lektor, Anæstesiafdeling Z, Bispebjerg Hospital
Jakob Stensballe, overlæge, ph.d., Afdeling for Bedøvelse, Operation og Opvågning, TraumeCenter og Akutmodtagelse, HOC, Rigshospitalet & Transfusionsmedicinsk Enhed, Blodbanken i Region Hovedstaden
Jannie Bisgaard Stæhr, afdelingslæge, ph.d., Anæstesiafdelingen, Aalborg Universitetshospital; Klinisk lektor, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet