Stort tillykke til kommende kolleger!

Ansøgnings- og samtalerunden i de 3 uddannelsesregioner er nu afsluttet og DASAIM ønsker alle de nye kolleger, der starter hoveduddannelse 1. november 2018, et stort tillykke.

Dannebrog celebrates birthday - Danish culture

Der er ansat 10 læger i uddannelsesregion Nord (hvoraf den ene stilling dobbeltbesættes i dette forløb, da den ene læge starter med barsel – hvilket betyder, at der vil være 1 stilling mindre i opslag til den tid i regionen).

Der er ansat 11 læger i uddannelsesregion Øst og 5 læger i Syd. Der resterer 1 ledigt forløb i Syd som enten opslås på et senere tidspunkt i år eller i forbindelse med næste ansøgningsrunde i foråret 2019.

Samtidig skal der også lyde en stor tak ansættelsesudvalgene for et omfattende, meget seriøst og konstruktivt arbejde med vurdering af samtlige ansøgere.