Revideret version af rekommandation

Der er i revisionen lagt vægt på det ledelsesmæssige ansvar, der ligger i at sikre tilstrækkeligt fremmøde i den daglige drift.

Rekommandationen “Ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi” er nu revideret. Der er lagt vægt på det ledelsesmæssige ansvar, der ligger i at sikre tilstrækkeligt fremmøde i den daglige drift.

Find rekommandationen her.