Repræsentant til Dansk Standard

Vil du have mulighed for at præge standarderne for anæstesiudstyr?

Vi søger stadig en anæstesiolog, der kan repræsenterer DASAIM i Dansk Standards udvalg S-104 Anæstesiapparatur. DASAIM har en plads til rådighed i udvalget, der udvikler standarder inden for anæstesiområdet. Pladsen giver mulighed for at præge standarderne for anæstesiudstyr, så de tilpasses den situation, hvor det benyttes af sundhedsfagligt personale, og ikke alene producentens vurdering.

Læs om udvalget her: https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/sundhed/anaestesiudstyr

Sundhedsfaglig viden fra hospitalerne er vigtig i standardiseringsarbejdet for at få de udførende eksperters vinkel inkluderet. Derfor har Sundhedsministeriet valgt at finansiere en gratis plads.

Send en mail til DASAIMs formand, Joachim Hoffmann på chair@dasaim.dk hvis du er interesseret.