Præsentation af foredragsholdere på årsmødet 2018

Præsentation af nogle af foredragsholderne og enkelte sessioner på årsmødet.

ARASH AFSHARI

Arash Afshari er overlæge på Anæstesi- og operationsklinikken, JMC, Rigshospitalet. Arash er editor på Cochrane Anaesthesia Review Group med særlig interesse for evidensbaseret medicin, systematiske reviews og RCTs. Han er medforfatter til et stort review om anvendelsen af perioperativ lidokain som postoperativ smertebehandling, som han vil give en update på i sit foredrag på årsmødet.

LARS ARENDT-NIELSEN

Lars Arendt-Nielsen er professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Han har over 1000 publikationer indenfor basal og klinisk smerteforskning forskning og er netop tiltrådt som præsident for den internationale smerteorganisation IASP. På årsmødet vil Lars Arendt-Nielsen fortælle om det sidste nye indenfor smerter og smerteforskning.

CHRISTIAN BRANDT

Christian Brandt er overlæge i infektionsmedicin på Nordsjællands Hospital. Han erhvervede doktorgraden i 2009 og blev speciallæge i infektionsmedicin og intern medicin i 2014. Han interesserer sig særligt for patofysiologien ved meningitis og har blandt andet stået i spidsen for udarbejdelse af nationale infektionsmedicinske retningslinjer for behandling af neuroinfektioner.

CHAD BRUMMET

Chad Brummet, overlæge, ph.d. og ass. professor ved Michigan Universitet, hvor han leder Smerteforskningscenteret og den kliniske anæstesiologiske forskning. Han har mere end 90 publikationer i høj-impact tidskrifter og er medlem af editorial board på Anesthesiology og Regional Anestehsia and Pain Medicine.

Dr. Brummet deltager på årsmødet På baggrund af hans ledende rolle i håndteringen af den amerikanske opioidepidemi, hvor han er co-dirctor ved the Opioid Prescribing Engagement Network (OPEN), der har til formål at etablere forebyggende tiltag ved at optimere opioidbehandling efter kirurgi, tandlægebehandling og præhospitalt. Han har desuden en langvarig forskningsmæssig interesse i mekanismer bag akut og kronisk postoperativ smerte, fibromyalgi-lignende og centrale smertesyndromers betydning for analgetisk effekt. Chad Brummet er en topekspert og svært underholdende foredragsholder. Chad Brummet vil præsentere årsagerne til den amerikanske opioidepidemi og effekten af de tiltag der er indført for at vende udviklingen.

JOSE CARVALHO

Jose Carvalho, professor i anæstesi på Mount Sinai Hospital, Toronto. Forsker i brug af UL i obstetrisk anæstesi, bl.a. i forbindelse med neuroaxiale blokader og til vurdering af fastestatus ved hjælp af scanning af ventriklen. Begge metoder vil formentlig i fremtiden kunne guide den kliniske beslutningstagning ved akut obstetrisk anæstesi, men også i andre anæstesiologiske subspecialer. Carvalho vil supplere sit foredrag med en praktisk demonstration, hvor live scanning af en figurant projiceres op på lærredet.
Ref.: The Use of Ultrasonography in Obstetric Anesthesia. Talati C, Arzola C, Carvalho JC. Anesthesiol Clin. 2017 Mar;35(1):35-58. 

JUGDEEP DHESI

Lørdag formiddag på DASAIM’s årsmøde.  Læn dig tilbage og lyt til veltalende Jugdeep Dhesi fra Guy’s and St Thomas’ Hospital i London. JD har som geriater arbejdet med perioperativ behandling af ældre patienter gennem flere år.  Hun har deltaget i udviklingen af POPS (Proactive Care of Older People Undergoing Surgery), et omfattende program under det Britiske Geriatriske Selskab, som hun nu leder.

Jugdeep Dhesi’s seneste forskning kredser omkring præoperativ risikoscore og optimering i tæt samarbejde med det øvrige perioperative team og også primærsektoren.  Der er garanti for inspiration!

PASCALE CAIRET

Induction of general anaesthesia can be distressing for children, parents and health care providers. A recent published multicenter study (APRICOT) shows that European children are exposed to 40 different drug combinations before induction of anaesthesia (premedication). A sedation strategy which may increase the risk of perioperative serious adverse events. For many years the Nordic countries have had a focus on parental presence during induction of anaesthesia for children.

Does parental presence reduce the use of premedication and the childs anxiety during induction of anaesthesia or is it more likely to be time consuming and remove the focus of the health care provider from the patient during induction?

This issue will be adressed during a Pro/Con debate by Dr Volker Classen (PRO) and Dr Pascale Cairet (CON). 

SVEN FELSBY

Er det god praksis at intubere uden relaksans?
Hvis man anvender remifentanil til relaksansfri intubation, betyder dosis så noget?
Hvad er risikoen?
Er det i det hele taget en god ide?
Evidensbaserede svar præsenteres fredag d. 9. november

WILLIAM HARROP-GRIFFITHS

Dr. William Harrop-Griffiths, Consultant anaesthetist, London, som bl.a. er kendt for sine (særdeles underholdende!) autodebates om guidelines. Udover sessionen: Is regional anaesthesia really better than general anaesthesia? Dr. Griffiths battles himself, får vi også fornøjelsen at høre ham ved fredagens Husfeldt-forelæsning.

LENE JARLBÆK

Årsagerne til den amerikanske opioidepidemi og effekten af de tiltag, der er indført for at vende udviklingen præsenteres af Chad Brummet og overlæge, ph.d. Lene Jarlbæk, speciallæge i onkologi og klinisk farmakologi vil præsentere de danske og skandinaviske data samt mulige årsager til forskellene mellem USA og Skandinavien.

HANS RUDOLPH LÜTTICHAU

Hans Rudolf Lüttichau er overlæge i infektionsmedicin på Herlev-Gentofte Hospital. Han erhvervede ph.d.-graden i 2001 og blev speciallæge i infektionsmedicin i 2007. Han interesserer sig særligt for, hvordan virus manipulerer vores immunsystem. Ud over sit kliniske virke fungerer han som klinisk ambassadør og lektor i farmakologi ved SUND på Københavns Universitet med ansvar for antibiotika, antivirale-, antimalaria-  og svampe- midler.

CARL SAVAGE

Carl Savage er læge og ph.d. i Medical Management (Ledelse, organisation og innovation) og er senior forsker på Karolinska Instituttet for Medical Management.  Med sin baggrund i medicin  arbejder han med organisering og ledelse i sundhedsvæsenet.  Han forsker og underviser i bl.a.  kompleksitetsteori og forbedringsledelse. Aktuelt har han fokus på hvordan vi imødekommer de stigende behov i sundhedsvæsenet, uden at få flere ressourcer til det. Hans session er torsdag formiddag : “Do less to do more !”

MARTIN VESTERBY

Martin Vesterby er ikke en helt almindelig læge.  Som medicinstuderende så han en operationsgang med uudnyttet potentiale, hvorefter han udviklede og senere solgte NEPO logistik-systemet, der stadig bruges. Hans ph.d. -forløb lagde basis for videreudvikling af patientkommunikation med præmierede animationer og apps, der styrker patientens egenforståelse og medvirken i patientforløb.

Han er kendt for helt unikt samarbejde mellem det private erhvervsliv og Universiteterne. I august 2018 har han som direktør i Inno-X Healthcare sammen med Aarhus Universitet og Københavns Universitet modtaget 82 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til et nyt tværfagligt talentudviklingsprogram for innovationsledere i sundhedsvæsenet.

Kom og få et spark ind i fremtiden, hvordan kan du være med til at skabe innovation?

JEAN-LOUIS VINCENT

Vi kan med stor glæde præsentere Jean-Louis Vincent som hovedtaler ved dette DASAIMs årsmøde. Fredag kl. 12.45 vil han bl.a. fortælle om begrænsningerne i randomiserede kontrollerede studier indenfor intensiv terapi og vigtigheden af at overveje andre studiedesign, der bedre tilgodeser de udfordringer, der er i forskning af den intensive patientpopulation, herunder heterogenitet. Han vil også komme med sine bud på, hvordan fremtiden kommer til at se ud indenfor intensiv terapi. Lørdag morgen er der mulighed for at høre om det sidste nye indenfor sepsis. Hans oplæg er simpelthen et must for alle, der interesserer sig for intensiv terapi.

Jean-Louis Vincent er professor i Intensiv Terapi ved Universitetet i Bruxelles og arbejder som intensivist på Erasme Universitetshospital i Bruxelles. Han er præsident for World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine (WFSICCM) og tidligere præsident for European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), the European Shock Society (ESS) og the International Sepsis Forum (ISF). Han er forfatter/medforfatter til mere end 900 originale artikler, mere end 400 lærebogskapitler og review artikler og har redigeret over 100 lærebøger. Han er Editor-in-Chief for Critical Care, Current Opinion in Criticsal Care og ICU Management & Practice. Derudover er han medlem af redaktionen af ca. 30 andre tidsskrifter, herunder Lancet Infectious diseases, Intensive Care Medicine, Journal of Critical Care og Annals of Intensive care.

ESKE AASVANG

Den kommende danske nationale rekommandation til opfølgning af patienter i opioidbehandling for non-maligne smerter, et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de medicinske videnskabelige selskaber, der sigter på at undgå amerikanske tilstande, vil blive præsenteret af formanden for samarbejdet Eske Kvanner Aasvang, overlæge, Rigshospitalet.

351 KB Beskrivelse af div foredragsholdere