Obstetrisk Anæstesiudvalgs internat 29/11 – 1/12 2019

Internatet afholdes årligt, og alle med interesse kan henvende sig til formanden for udvalget.

Resume af DASAIMs Obstetrisk Anæstesiudvalgs internat 29/11 – 1/12 2019, Lohals Strand

Internatet er ikke forbeholdt udvalgets medlemmer og alle med interesse kan henvende sig til Lars Møller Pedersen, formand for Obstetrisk anæstesiudvalg.

Fredag

Ankomst og middag

Lørdag

Generel snak om guidelines/ behandlingsvejledninger:

  • Vi kan inspireres af DSOG´s kultur med brug af yngre kolleger
  • DSOG guideline om kritisk syge gravide kan evt. erstattes af ERC-endorsement. Tages i udvalget
  • Eva foreslår vejledning om anæstesi til ikke-obstetrisk kirurgi under graviditet og bidrager gerne. Tages i udvalget
  • Generel snak om snitflader og samarbejde ift. DSOG
  • Status på kommende revisioner

Netværks-info opdateres

A-kursus: Der arbejdes på at få hurtigere svar på evalueringerne fra kursisterne, idet værdien ellers går tabt. Mette er på det.

Undervisning på jordemoderskolerne: Tovholdere er Bjørn (Esbjerg), Kim L (Kbh) og Greta (Aalborg)

Kim W præsenterede to forskningsprojekter fra Herlev

Symposium: Planlægges afholdt 2/4 2020. Diskussion af mulige emner

SST-arbejde vedr. anbefalinger på fødeområdet: Arbejdet endnu ikke afsluttet, en del indsigelser ved høringsrunden fra bl.a. os og Jordemoderfagligt selskab

Visioner:
  • Ønske om anæstesiologisk involvering i obstetriske, landsdækkende audits
  • Fortsat ønske om kvalitetsdata for obstetrisk anæstesi i DK
Søndag

Revision af Fødeepidural påbegyndt. Lone er tovholder og inviterer de navngivne to obstetrikere og den ene jordemoder til at arbejde med.