Nyt skandinavisk samarbejde mellem yngre anæstesiologer

Et samarbejde er etableret mellem SSAI og de yngre anæstesiologers foreninger i de respektive medlemslande.

SSAI yngre anæst juni18
Repræsentanter fra de yngre anæstesiologer ved SSAI bestyrelsesmøde i juni 2018. (fra venstre mod højre) Tor Inge Tønnessen, Sigrid Asker SYA, Joachim Hoffman-Petersen, Merja Vakkala, Steffen Kløve Albæk Pedersen FYA, Tom Silfvast, Per Nellgård, Anni Herlevi SAY, Lill Blomqwist, Martin Holmer, Camilla Christin Bråthen NAF, Guro Grindheim, Klaus Olkkola, Gunnar Bentsen, Siri Tau Ursin, Lars S Rasmussen

Et nyt samarbejde er etableret mellem SSAI og de yngre anæstesiologers foreninger i Danmark (FYA), Sverige (SYA), Finland (SAY) og Norge (NAF). For at udbygge samarbejdet er der nedsat en gruppe med repræsentanter for yngre anæstesiologer fra de skandinaviske lande. Gruppens fokus bliver på uddannelsen, erfaringsudveksling og på sigt at facilitere deltagelse i hinandens kurser, konferencer og udvekslingsophold og samtidig at gøre SSAIs tilbud bedre tilgængelige for yngre anæstesiologer.