Nyt dansk anæstesiologisk forskningsnetværk etableret

Formålet er at danne et nationalt favnende forskningssamarbejde

Forskningsnetværk 22

Det første møde i det nye netværk blev afholdt 1. april 2022 med deltagelse af mere end 60 anæstesiologer fra alle dele af landet. Formålet er at danne et nationalt favnende perioperativt forskningssamarbejde, hvor interesserede forskere og afdelinger går sammen om at lave multicenterforsøg, og danne forskningsnetværk generelt.

Grundstrukturen i CEPRA baseres på forskningsklynger bestående af forskere med ligesindede interesser. Det nye netværk kalder sig Collaboration for Evidence-based Practice and Research in Anaesthesia (CEPRA) og støttes af DASAIM. Aktuelt er de forskellige klynger ved at definere relevante forskningsspørgsmål og projekter.

For yderligere oplysninger se vedhæftede referater fra møderne eller kontakt professor Ole Mathiesen, Sjællands Universitetshospital (omat@regionsjaelland.dk)

135 KB CEPRA_Referat af møde om Anæstesiologisk Forskningsnetværk APRIL 2022
162 KB CEPRA_Referat_onlinemøde_03-05-22