Mindeord over Torsten Lauritsen

Vi vil huske ham som en dygtig læge, en god kollega og en uvurderlig kapacitet inden for særligt børneanæstesien. 

mindeord Torsten Lauritsen

Det er med stor sorg for DASAIMs Bestyrelse at vores kollega Torsten Lauritsen pludselig er afgået ved døden.

Torsten har gennem mange år været en stor kapacitet i vores selskab, både som medlem af og formand for Børneanæstesiudvalget i DASAIM (samlet, forlænget periode 2005-2017) og som DASAIMs repræsentant i Dansk Råd for Genoplivning (2006-2018).

Torstens store faglige engagement har haft afgørende betydning for udviklingen af særligt børneanæstesien i Danmark, og han var bl.a. et dansk bindeled til de internationale faglige miljøer. Torsten var et fagligt fyrtårn, som var med til at sætte dagsordenen for børneanæstesien ikke blot i Danmark men hele Skandinavien. Han havde klare holdninger til kvalitet og udvikling og var en umådelig stor drivkraft i vores speciale. Han varetog altid patienternes tarv og stod ikke til side for at argumentere for ordentlighed i vores faglige virke, herunder på landsdækkende medier.

Torstens energi i undervisnings- og uddannelsessammenhænge var stort, og hans smittende engagement har haft stor betydning og har inspireret mange. Han var en både kendt og anerkendt underviser, både i Danmark og udlandet.

Torsten var en kollega, som man kunne komme til med alle slags faglige spørgsmål. Han var altid imødekommende og delte gerne ud af sin store viden og erfaring.

Torstens alt for tidlige død er kommet som et enormt chok for os. Det er umådelig trist at han ikke er blandt os mere. Han vil blive manglet og savnet.

Vi vil huske ham som en dygtig læge, en god kollega og en uvurderlig kapacitet inden for særligt børneanæstesien.

Vores tanker går til Torstens familie, specielt Torstens to sønner, Gustav og Julius.

Ære være Torstens minde.

DASAIMs Bestyrelse