Ledige inspektorstillinger

Der opslås to ledige stillinger som inspektor. Ansøgningsfristen er 10. august 2018.

Learning Never Ends Concept

DASAIM’s Uddannelsesudvalg opslår:

  • 1 stilling som inspektorer i Region Øst
  • 1 stilling som inspektorer i Region Nord

Uddannelsesudvalget opfordrer interesserede speciallæger til at sende en kort motiveret ansøgning til DASAIMs uddannelsesudvalg.

Fakta om inspektorordningen

Sundhedsstyrelsen administrerer inspektorordningen og koordinerer op til 150 besøg årligt.

Som inspektor vil du medvirke til at udvikle specialuddannelsen i anæstesiologi. 2 gange årligt vil du deltage i besøg på sygehusafdelinger og foretage evalueringer. Du vil komme på kursus i samtale- og interviewteknik, samt deltage i årsmøder om Inspektorordningen og den lægelige videreuddannelse.

Se Sundhedsstyrelsens pjece om ”hvordan bliver du inspektor: http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Inspektorordningen/Pjece/Inspektorordn_folder1udg_final23maj08.pdf

Alle uddannelsesafdelinger skal have besøg hvert fjerde år. Afdelinger med uddannelsesmæssige kritikpunkter bliver besøgt oftere.

At være inspektor er et tillidserhverv man indstilles til via DASAIMs uddannelsesudvalg.

Inspektor profil

En speciallæge med interesse og indsigt i den lægelige videreuddannelse både på et teoretisk og praktisk plan.

En speciallæge med erfaring fra arbejdet som uddannelsesansvarlig overlæge, postgraduat klinisk lektor, vejleder, underviser og lignende foretrækkes ligesom medicinske pædagogiske kompetencer er en fordel.

Speciallægen skal være en god formidler, aktivt lyttende og have gode samarbejdsevner.

Derudover er det vigtigt at kunne se muligheder inden for eksisterende rammer og med udgangspunkt i det oplevede og i samarbejde med afdelingen facilitere inspektorprocessen. Målet er at afdelingen bliver bevidst om, hvordan de kan forbedre uddannelsen og opfylde de aftalte indsatsområder.

Funktionen som inspektor er tidsbegrænset. Inspektorerne ansættes for en 6-årig periode. Der er mulighed for at man kan ansøge om at forsætte som inspektor, hvis man forsat har interesse i uddannelse og til at forsætte som inspektor.

Hvordan bliver jeg inspektor?

Send en mail til formanden for DASAIMs uddannelsesudvalg, hvori du redegør for hvem du er og hvad der gør at du skal være den næste inspektor i anæstesiologi.

Yderligere information om inspektorordningen findes på:  http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning

Sidste frist for indsendelse af ansøgning: 10. august 2018

Vi glæder os til at høre fra dig.

Formand for DASAIMs uddannelsesudvalg Rikke Borre Jacobsen: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk