Kommentar til artikel om arbejdsprocessen vedr. et akutmedicinsk speciale

Ukoordinerede udfald i pressen kommer ikke til at udgøre grundlaget for vort fremtidige samarbejde. Lad os i stedet fastholde en konstruktiv dialog, både i de arbejdende udvalg og i pressen.

3d people with puzzle, teamwork concept

DASAIM og DASEM er enige om at der er en plads for det akutmedicinske speciale i det danske sygehusvæsen. Vi har fra DASAIMs side lagt vægt på en grundig gennemgang af snitflader mellem anæstesiologi og akut medicin, i det håb at parallelprocessen i Sundhedsstyrelsens regi vil munde ud i en klar definering af vort mulige fremtidige samarbejde.

Set i det lys er timingen med artiklen ”Ledende overlæge siger op i frustration: »Akut­medicin risikerer at blive et skralde­spands­speciale«” i Dagens Medicin svær at forstå. Den udgør et ureflekteret angreb på det anæstesiologiske speciale som kun skader den beslutningsproces, som både DASEM og DASAIM har investeret megen tid i.

Ukoordinerede udfald i pressen kommer ikke til at udgøre grundlaget for vort fremtidige samarbejde. Lad os i stedet fastholde en konstruktiv dialog, både i de arbejdende udvalg og i pressen.