Karen Skjelsager 19.04.1953 – 30.07.2019

Det er med stor sorg, at vi alt for tidligt har mistet Karen Skjelsager.

Karen er en af uddannelsespionererne indenfor den anæstesiologiske uddannelse. Karen viste allerede tidligt i sin speciallægeuddannelse interesse for uddannelse og etablerede som uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) på Hvidovre Hospital et mindre færdighedslaboratorium. Sidenhen fortsatte hun i en tilsvarende funktion på Næstved Sygehus. Karen har haft stor indflydelse på den anæstesiologiske speciallægeuddannelse ved sit store engagement som Postgraduat Klinisk Lektor (PKL-lektor) og inspektor. Karen har med stort engagement varetaget formandsposten for Uddannelsesudvalget i DASAIM og som næstformand i DASAIM bestyrelse. Karen var en inspirerende underviser på et stort antal kurser for vejledere og UAO´er og fortsatte denne undervisning også efter sin pensionering.

Karen var én af de første der gennemførte en Master of Health Professions Education ved Universitetet i Maastricht. Viden herfra gjorde Karen til en central person i formuleringerne af målbeskrivelser og porteføljer med beskrivelse og indførelse af de 7 lægeroller. Karen har på mange måder deltaget i udviklingen af den uddannelse som specialet er umådelig stolt af i dag. Vedholdenhed, organisering og praktisk syn på uddannelsen medvirkende til, at specialet er blevet så eftertragtet.

Karen var altid imødekommende for råd og vejledning til uddannelsessøgende læger, og hun har været mentor for mange yngre kolleger gennem tiden. En af Karens gode personlige egenskaber var en udtalt retfærdighedssans – der skulle være plads til alle læger med fokus indenfor de forskellige lægeroller.

Karen var god til at ”lære fra sig” og sørgede for, at uddanne andre til at overtage opgaverne. Vi vil gøre vores bedste for at videreføre Karens store arbejde for uddannelse indenfor det anæstesiologiske speciale.

Du bibeholdt dit evige positive livssyn lige til det sidste. Du var fuldt ud klar over, at udviklingen af sygdommen gik i den forkerte retning, og at du måtte tage afsked med venner og familie.

Karen efterlader ægtefællen Bjørn og sønnerne Anders og Christian. Vores tanker går til Karens familie.

Æret være Karens minde

På vegne af DASAIM/Uddannelsesudvalg og CAMES
Helle Thy Østergaard, Doris Østergaard, Rikke Borre Jacobsen og Joachim Hoffmann-Petersen