Kandidat til formandsposten

DASAIMs bestyrelse støtter Joachims Hoffmann-Petersens kandidatur. Læs en kort præsentation af Joachim her.

Joachim HP2_beskåret

Kære kolleger

Jeg stiller hermed op til posten som formand for DASAIM.

Jeg er 38 år og bosat i Odense, hvor jeg har været speciallæge i knap 4 år på Anæstesiologisk Intensiv afdeling V, Odense Universitetshospital. De 6 måneder på Intensivt Terapiafsnit og 3½ år på Thoraxanæstesi og Intensivt afsnit. Jeg har en stor forkærlighed for transøsofageal ultralyd og er blevet certificeret via ESC. Jeg har også fået en del præhospital erfaring i Holstebro og Herning.

Jeg har været organisatorisk aktiv siden jeg blev læge. Jeg har siddet i bestyrelsen for pensionskassen i 7 år, Lægeetisk nævn i 6 år, Lægeforeningens Etiske udvalg i 3 år. For tiden er jeg i Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg, jeg er TR på afdeling V og FTR på OUH, derudover er jeg formand for Lægeforeningen i Region Syddanmark, hvor jeg har fået betydende erfaring i pressehåndtering. Jeg forventer at fratræde en del af disse hverv såfremt jeg bliver valgt til formand for DASAIM.

Jeg vil forsøge at gøre DASAIM mere synlig, ikke nødvendigvis i pressen, men gerne i forhold til de øvrige lægevidenskabelige selskaber, Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner samt øvrige samarbejdspartnere. Jeg anser et samlet og stærkt DASAIM som den bedste vej i fremtiden hvis vi vil have indflydelse på rammerne for vores speciale.