Hoveduddannelsesstillinger i anæstesiologi F2021 og ny faglig profil

Se datoer for ansøgningsfrister mv. i de tre uddannelsesregioner og den nye faglige profil for anæstesiologi og intensiv medicin

HU stillinger

Ansøgningsrunde 1. halvår 2021:

Ansøgningsfrist for region Øst: 21. januar 2021, kl. 23.59
Ansøgningsfrist for region Syd: 22. februar 2021, kl. 23.59
Ansøgningsfrist for region Nord: 22. februar 2021, kl. 23.59

Region Øst
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale den 1. marts 2021
Samtaler afholdes den 10. og 11. marts 2021

Region Syd
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale: den ……. 2021
Samtaler afholdes den 22. marts 2021

Region Nord
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale den 3. marts 2021
Samtaler afholdes den 15. og 16. marts 2021


Se i øvrigt den nye faglige profil, der er udmeldt den 13. november 2020 af Danske Regioner efter indstilling fra DASAIM: Specialebeskrivelse og faglig profil for anæstesiologi

Formålene med den faglige profil er at:
• udgøre et redskab til brug for ansættelsesudvalget til prioritering af ansøgere
• hjælpe ansøgerne i ansøgningsprocessen
• medvirke til specialevalg