Formandsskifte i DASAIM

Christian Wamberg, overlæge, Bispebjerg Hospital, blev valgt som kommende formand på generalforsamlingen 2020 og har nu overtaget hvervet efter Joachim Hoffmann-Petersen.

Chr Wamberg

Joachim Hoffmann-Petersen har valgt at stoppe som formand for DASAIM og Christian Wamberg har overtaget hvervet. Christian blev valgt som “kommende formand” på generalforsamlingen i november 2020 og har været en del af bestyrelsen siden.

Stor tak til Joachim, som har været meget aktiv i hele formandsperioden og ydet en stor indsats, såvel i forbindelse med covid-19 som i mange andre sager med relevans for specialet.

Held og lykke til Joachim med hans planer for fremtiden og velkommen til Christian.