Folder fra Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed om i.v. væsker og hyponatriæmi

Folder fra Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed

Folderen findes her: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2020/ny-informationsindsats-skal-hjaelpe-med-at-forebygge-hyponatriaemi-ved-behandling-med-intravenoese-vaesker/

Se endvidere Natriumfolder, Hypernatriæmivejledning og Hyponatriæmivejledning på http://www.dasaim.dk/dokumenter/ under “Intensiv Terapi”. Disse er udarbejdet af DSIT og DASAIM og er i mere kompleks form.