Evaluering af forsøgsordning med medicinsk cannabis

Evalueringen kan, sammen med DASAIMs og øvrige bidrag, ses her

Sundheds- og Ældreministeriet har netop offentliggjort evalueringen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis. DASAIMs input til evalueringen er vedlagt i sin helhed i bilag 4-7.

Sundheds- og ældreministeren vil primo 2021 indkalde til politiske forhandlinger om, hvorvidt forsøgsordningen skal forlænges eller eventuelt gøres permanent, samt om der skal foretages justeringer af ordningen.

1 MB Evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis
3 MB Bilag til evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis