Etablering af akutmedicinsk speciale og samarbejdet med DASAIM

Set ud fra anæstesiologisk synsvinkel er den vedtagne målbeskrivelse langt bedre tilpasset danske forhold.

Den vedtagne målbeskrivelse for det akutmedicinske speciale kan findes på linket: Målbeskrivelse akutmedicin

Set udfra anæstesiologisk synsvinkel er denne målbeskrivelse langt bedre tilpasset danske forhold og tilgodeser i højere grad de behov som akutmodtagelserne har til en speciallæge fastansat i akutmodtagelsen.
Der er ingen tvivl om, at det er fornuftigt, at den akutmedicinske hoveduddannelseslæge skal have ophold på anæstesiologisk afdeling for at træne basal luftvejshåndtering og systematisk tilgang til stabilisering af de akut kritisk syge patienter. I disse ophold er det også vigtigt, at vi træner samarbejdet med de akutmedicinske uddannelseslæger, da vi kommer til at samarbejde tæt omkring behandling og stabilisering af de kritisk syge og tilskadekomne patienter i akutmodtagelsen.

Uddannelsesudvalget har planlagt 2 fokuserede ophold af 2 ugers varighed på hhv. operationsgang og intensiv afdeling, og uddannelseslægerne i akutmedicin skal også have dages ophold i ambulance, lægeambulance, AMK/vagtcentral og lægevagt med henblik på at forstå og være forberedte på at kunne modtage patienter, som indbringes direkte fra præhospital enhed. Uddannelsesudvalget (DUU) har sammensat et forløb, som strækker sig over 6 mdr. med disse ophold, hvor den akutmedicinske uddannelseslæge er ansat i akutafdelingen. De anæstesiologiske uddannelsesråd i alle 3 regioner har godkendt dette foreslåede ophold.

Organisering af den akutmedicinske uddannelse i Uddannelsesregionerne er i gang, og uddannelsesrådene bestående af den postgraduate lektor (PKL), uddannelsesansvarlige overlæger, samt sekretariaterne er under etablering. Der er nu ansat en PKL i Region Øst og Nord.

I uddannelsesrådene pågår arbejdet med at sammensætte indholdet i introduktionsstillingen.

Der er nu opslået introduktionsstillinger i akutmedicin i alle 3 regioner med start efter sommerferien/efteråret 2018. Det er endnu ikke besluttet i alle regionerne hvor I-stillingerne skal placeres.

Efter sommerferien påbegyndes arbejdet med at sammensætte de 5-årige hoveduddannelsesforløb. I Region Øst forventes opslag med start 1 nov 2019, i Region Syd og Nord formodentlig med start 1. sept 2019.
Der pågår diskussion om, hvor den akutmedicinske uddannelseslæge skal være ansat under opholdene i de tilgrænsende specialer (medicin, kirurgi, pædiatri mv.).
Region Nord er forud for Region Øst med etablering af den akutmedicinske uddannelse, da Nord har længere tids erfaring med uddannelse i fagområdet akutmedicin.
Flere specialer, som kommer til at blive involveret i den akutmedicinske hoveduddannelse mener, at etablering af uddannelsen i Akut Medicin føles ”forceret”. Den væsentligste årsag er, at de ikke føler sig inddraget og dermed er usikre på, hvordan de bliver påvirket i forbindelse med etableringen af det nye speciale. Derudover er specialerne usikre på, hvad der forventes af dem, og hvad de skal yde i forhold til uddannelse af de akutmedicinske uddannelsessøgende.

Desuden diskuteres forholdet mellem antallet af speciallæger og uddannelsessøgende i akutafdelingerne. Det fastholdes, at de uddannelsessøgende akutmedicinere ikke må være alene under deres uddannelse.

DASAIM forventer at blive inddraget i planlægningen af de kommende hoveduddannelsesforløb, mere herom i løbet af efteråret 2018.